Trenutno1 i dugotrajno olakšanje bola2 sada sa
povećanom otpornošću na kiseline3.

 

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL sa Pro-Argin tehnologijom obezbeđuje

trenutno1 i dugotrajno2 olakšanje bola prouzrokovan osetljivošću zuba. Sada sa dodatkom Cink Fosfata koji je zadužan za poboljšanu otpornost na kiseline3.

Pogledajte video i saznajte više

.

Pomaže u popravljanju osetljivih područja zuba za trenutno¹ i dugotrajno olakšanje bola²

Trenutno¹ olakšanje bola već posle prve upotrebe

Rezultat nadražaja vazduhom

Pozitivna kontrola: pasta za zube sa 2% Kalijum jonom Pozitivna kontrola: pasta za zube sa 2% Kalijum jonom

Pro-Arginin tehnologiju sa 8% arginina i kalcijum karbonatom Pro-Arginin tehnologiju sa 8% arginina i kalcijum karbonatom

Dugotrajno olakšanje posle 2, 4, i 8 nedelja korišćenja²

Dugotrajno olakšanje posle 2, 4, i 8 nedelja korišćenja

Pozitivna kontrola: pasta za zube sa 2% Kalijum jonom Pozitivna kontrola: pasta za zube sa 2% Kalijum jonom

Pro-Arginin tehnologiju sa 8% arginina i kalcijum karbonatom Pro-Arginin tehnologiju sa 8% arginina i kalcijum karbonatom

• Statistčki značajno (p < 0.05)
# U poredjenju sa osnovnim podacima (samo su relevantni podaci prikazani)

Superiorno zatvaranje kanalića 

vs kompetetivna tehnologija5

Superiorno zatvaranje kanalića vs kompetetivna tehnologija

Statistički značajna razlika.

Pacijenti potvrđuju efikasnost Pro-Argin tehnologije8

Pacijenti
90%

ispitanika primećuje značajno poboljšanje posle pranja sa elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT ‡,8

9 od 10

ispitanika veruje da elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT pasta za zube je bolja u poređenju sa njihovim najčešće konzumiranim pastama‡,8

90%

ispitanika je veoma zadovoljno na preporuci njihovih stomatologa za elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT pastu za zube ‡,8

Registruj se sada i ostvari pristup:

 

Kontinuiranim akreditovanim edukacijama

Uzorcima

Materijalima za pacijente

 

Registruj se ovde

Registruj se sada i ostvari pristup

 

Vs regularnom fluoridnom pastom za zube sa 1450 ppm F-.
Posle pranja sa elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT za 2 nedelje, n = 125 ispitanika.

1 Nathoo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):123–130. (For instant relief, apply directly to the sensitive tooth with fi nger tip and gently massage for 1 minute) 2 With continued use, Docimo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):17–22. 3 Vs previous formula, in vitro acid resistance after 5 brushings, report by Hines 2021, Data on File, Colgate-Palmolive Technology Center (2021). 4 Vs previous formula, in vitro occlusion after 3 brushings, report by Hines 2021, Data on File, Colgate-Palmolive Technology Center (2021). 5 In vitro studies using two-sample t-Test comparison, confocal images after 5 treatments, Data on File, Colgate-Palmolive Technology Center (Nov 2021). 6 With continued use, Lai HY, et al. J Clin Periodontol 42 S17 (2015). 7 Garcia-Godoy F, et al. 2014 (Data on File). 8 Ipsos, Patient Experience Programme elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT, 175 respondents, Germany, 2019.